Is OTChouston Down?

OTChouston is actually ๐Ÿ‘ UP

Date & Time now is 2022-05-18 06:46:23 UTC

OTChouston - Global Issue Map

0 Reported Issues World Wide

in the last 30 days

OTChouston - Website check

This is a current view of the historical HTTP/HTTPS web service status Check

Click on data points to see more details about issues reported or website status checks

What is the OTChouston Organization?

OTCnet is the leading provider of offshore technology conferences and exhibitions. The company offers a variety of events for both upstream and downstream segments of the oil and gas value chain, including: OTC (Offshore Technology Conference), Arctic (Arctic Offshore Technology Conference), ADIPEC (Asia Downstream Industry & Petrochemical Exhibition) and FIDIARIA (Latin America's Platform for Innovation in Oil, Gas & Energy). These events provide knowledge transfer to encourage exploration, strengthen ties with industry partners, educate new generations about the industryโ€™s latest technological advancesโ€”all while building communities who support this vital industry.

Latest 10 OTChouston Notifications

ID Notification Status Time
3954 HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 48603 bytes in 1.407 second response time ๐Ÿ‘
3954 CRITICAL - Socket timeout โš 
3954 HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 48576 bytes in 1.246 second response time ๐Ÿ‘
3954 CRITICAL - Socket timeout โš 
3954 HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 48407 bytes in 1.188 second response time ๐Ÿ‘
3954 CRITICAL - Socket timeout โš 
3954 HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 48407 bytes in 1.261 second response time ๐Ÿ‘
3954 CRITICAL - Socket timeout โš 
3954 HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 46623 bytes in 1.205 second response time ๐Ÿ‘
3954 CRITICAL - Socket timeout โš 
Company Domain Name HTTP Status Check
OTChouston
Active

Latest 0 Service Notifications

Notification Type Data Status Time

10 Most Recent Checks

Check Time Response Time Lag Status
1.22324
0
๐Ÿ‘
1.29228
0.00015
๐Ÿ‘
1.27034
1.0E-5
๐Ÿ‘
1.28875
0
๐Ÿ‘
1.29452
0
๐Ÿ‘
1.2231
0
๐Ÿ‘
1.22195
0.00013
๐Ÿ‘
1.2522
0.00013
๐Ÿ‘
1.28235
0
๐Ÿ‘
1.27857
0
๐Ÿ‘

10 Most Recent Issues Reported

Reported Issue Comment Report Time