Is OTChouston Down?

OTChouston is actually ๐Ÿ‘ UP

Date & Time now is 2022-09-28 03:30:09 UTC

OTChouston - Global Issue Map

0 Reported Issues World Wide

in the last 30 days

OTChouston - Website check

This is a current view of the historical HTTP/HTTPS web service status Check

Click on data points to see more details about issues reported or website status checks

What is the OTChouston Organization?

OTCnet is the leading provider of offshore technology conferences and exhibitions. The company offers a variety of events for both upstream and downstream segments of the oil and gas value chain, including: OTC (Offshore Technology Conference), Arctic (Arctic Offshore Technology Conference), ADIPEC (Asia Downstream Industry & Petrochemical Exhibition) and FIDIARIA (Latin America's Platform for Innovation in Oil, Gas & Energy). These events provide knowledge transfer to encourage exploration, strengthen ties with industry partners, educate new generations about the industryโ€™s latest technological advancesโ€”all while building communities who support this vital industry.

Latest 10 OTChouston Notifications

ID Notification Status Time
3954 HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 49734 bytes in 1.202 second response time ๐Ÿ‘
3954 CRITICAL - Socket timeout โš 
3954 HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 49730 bytes in 1.361 second response time ๐Ÿ‘
3954 CRITICAL - Socket timeout โš 
3954 HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 45726 bytes in 1.237 second response time ๐Ÿ‘
3954 CRITICAL - Socket timeout โš 
3954 HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 45726 bytes in 1.271 second response time ๐Ÿ‘
3954 HTTP CRITICAL: HTTP/1.1 502 Bad Gateway - 272 bytes in 0.882 second response time โš 
3954 HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 45733 bytes in 3.817 second response time ๐Ÿ‘
3954 CRITICAL - Socket timeout โš 
Company Domain Name HTTP Status Check
OTChouston
Active

Latest 0 Service Notifications

Notification Type Data Status Time

10 Most Recent Checks

Check Time Response Time Lag Status
1.25327
0.00017
๐Ÿ‘
1.61105
0
๐Ÿ‘
1.23103
0
๐Ÿ‘
1.23063
0
๐Ÿ‘
1.23824
0
๐Ÿ‘
1.26946
0
๐Ÿ‘
1.32759
0
๐Ÿ‘
1.24748
0
๐Ÿ‘
1.33533
0
๐Ÿ‘
1.27701
0
๐Ÿ‘

10 Most Recent Issues Reported

Reported Issue Comment Report Time